Wat is IBCS®?

De hoeveelheid beschikbare informatie groeit dagelijks, maar de doorlooptijd om beslissingen te nemen wordt steeds korter. Ondanks het toepassen van datavisualisaties, ontbreekt het bij de meeste rapportages, dashoards en presentaties aan de onderliggende boodschap. Ook is de visuele weergaven niet uniform over de rapportages, waardoor het nog steeds veel tijd kost om een rapportage te doorgronden en om deze te ontwikkelen.

International Business Communication Standards (IBCS®) is een praktisch voorstel voor het conceptuele, visuele en semantische ontwerp voor rapportages en prestaties. IBCS® zorgt voor uniforme standaarden die begrijpelijk zijn voor iedereen, zoals bij bladmuziek, verkeersborden en bouwtekeningen. Daarnaast biedt de uniformiteit ook voordelen voor het ontwikkelen en beheren van management rapportages en dashboards. Door standaardisatie zijn er modulaire bouwblokken beschikbaar waardoor bouwtijd en -kosten als onderhoud aanzienlijk afnemen.

Business communicatie voldoet aan IBCS als het overeenkomt met de zeven regels van de HICHERT®SUCCESS-formule:

IBCS - SAY Say: Overbrengen van een boodschap

Heb je een boodschap die je over wilt brengen? Vaak zijn rapporten slechts een verzameling van gegevens zonder duidelijke boodschap voor de ontvanger. Dit geldt ook voor de meeste presentaties.

IBCS - SAY Unify: Gebruik notatie standaarden

Dingen die hetzelfde betekenen zouden er hetzelfde uit moeten zien en dingen die anders zijn moeten er dus ook anders uitzien.

IBCS - SAY Condense: Verhoog informatiedichtheid

Een hoge informatiedichtheid zorgt ervoor dat complexe feiten weergegeven kunnen worden. Alleen een overzicht van het grote geheel zorgt ervoor dat een correcte evaluatie van gedetailleerde informatie gedaan kan worden.

IBCS - SAY Check: Zorg voor visuele integriteit

De ontvangers van rapporten verwachten dat de gegevens daarin juist zijn. Maar wordt de juiste data ook accuraat gerapporteerd? In zakelijke communicatie worden veel gemanipuleerde grafieken gebruikt.

IBCS - SAY Express: Kies de juiste visualisatie

Goede visualisatie begint met de selectie van diagrammen en tabellen, die zo snel mogelijk het gewenste bericht en de onderliggende feiten kunnen overbrengen.

IBCS - SAY Simplify: Vermijd overbodige decoraties

Vereenvoudiging zorgt ervoor dat leesbaarheid van grafieken en tabellen verhoogd wordt.

IBCS - SAY Structure: Structureer de inhoud

Rapporten en presentaties bevatten in veel gevallen geen logische structuur. Wanneer dingen elkaar overlappen en onvolledig zijn, is het lastig om zakelijke communicatie te begrijpen.

Meer informatie over IBCS® kunt u vinden op de website van de IBCS®-association en op de website van het IBCS®-instituut.
 
 
De IBCS®-standaard heeft zijn meerwaarde al bij diverse bedrijven bewezen. Grote bedrijven hebben de standaard geadopteerd en gebruiken het om efficiënter te rapporteren en presenteren.
 
 

IBCS® implementatie

IBCS certified trainer

JUGO is het enige IBCS® gecertificeerde bedrijf in de Benelux. Als gecertificeerd IBCS®-dienstverlener is JUGO in staat om de IBCS®-standaarden te implementeren in praktische projecten. We verzorgen de ontwikkeling, ondersteuning en uitrol van het IBCS®-concept. Hierbij is het onze missie om uw informatie nog winstgevender te maken voor uw organisatie.

IBCS® is een conceptgedachte en software onafhankelijk, hierdoor kan het geïntegreerd worden in uw bestaande rapportagesoftware, zoals: SAP Design Studio, SAP Webi, QlikView, QlikSense en Excel. Hiervoor zijn diverse add-ons beschikbaar.

JUGO heeft partnerships met IBCS® gecertificeerde software aanbieders zoals: Graphomate, KS Quadrat en HI-CHART. Samen met onze partners kunnen we een complete oplossing aanbieden op het gebied van IBCS®.  

 
 

IBCS® rapportages

IBCS certified trainer

JUGO heeft gecertificeerde IBCS-consultants in dienst, deze consultants zijn in staat om uw huidige rapportages en dashboards te verbeteren of nieuwe rapportages te ontwikkelen op basis van de IBCS-standaarden.

De consultants van JUGO hebben het IBCS®-certificeringstraject doorlopen aan het IBCS® insituut. Elk jaar zijn IBCS-consultants verplicht een her-certificering te doen om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen van IBCS®, hierdoor wordt ook kwaliteit gegarandeerd door het IBCS® insituut. Hierdoor zijn onze consultants optimaal in staat de IBCS®-principes toe te passen binnen uw rapportages.

 
 

IBCS® training

IBCS<sup>®</sup> certified trainer

JUGO verzorgt in samenwerking met het IBCS® instituut onder andere seminars, workshops en in-house trainingen in zowel Nederlandse als Engelse taal.

Daarnaast biedt JUGO hands-on workshops aan waar met IBCS® gecertificeerde software aan de slag wordt gegaan en de deelnemers binnen een dagdeel zelfstandig rapportages kunnen bouwen. Er zijn workshops voor SAP BO Design Studio, Webi, Qlikview en Qliksense.

Meer informatie over de trainingen/workshops en mogelijkheden vindt u op de pagina over training. Of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en de mogelijkheden voor maatwerk trainingen.

 
  • Maurice Verhagen | Head of Reporting Services
    "IBCS® has been a great accelerator for us to take our business insights to the next level."
    Maurice Verhagen | Head of Reporting Services
    Philips
  • “Most important for us was easier and faster recognition of the information by using visual standards, e.g. for actuals, budget, and forecast data”
    SAP
 

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer te weten komen over IBCS®? Meldt uzelf dan aan voor het unieke Nederlandstalige IBCS® seminar in 's-Hertogenbosch.